بنر
کارواش کوروش
09332601468
خیابان طالقانی غربی، بعدازشیرآب، نبش کوچه آرام کارواش کوروش.
.ارایه دهنده خدمات مربوط به نظافت انواع خودروهای سواری، روشوی، توشوی، صفرشوی تخصصی، نظافت داخل وصندوق، پولیش تصمینی وقلم گیری رایگان، رنگ آمیزی سپر، +صفرشوی شامل بازوبست کلیه متعلقات درونی شستشوی موتور وصندوق عقب.