بنر
آموزشگاه معاملات بورس
09918530835
کارگر به سمت باسکول بعد از خیابان حسینی معصوم روبروی کبابسرای
مقررات و قوانین پایه بورس/تحلیل بنیادی/تکنیکال مقدماتی/فیلترنویسی/تابلوخوانی/رفتارشناسی سهام/کندل استیک/ مدیریت سرمایه و ریسک و...