بنر
ادیپوس شهریار
مدیر سایت 1398/11/24 گروه تئاتر هزاز
داستان: ادیپوس شهریار لایوس پادشاه شهر تبس بود. همسر و ملکه ی او بانو یوکاسته نام داشت که به تازگی پسری زاییده بود که نام او را ادیپ گذاشتند. پیشگویان به لایوس گفتند که پسرت درآینده تو را خواهد کشت و با مادرش ازدواج خواهد کرد. به همین دلیل لایوس شاه به یکی از خدمتکاران دستور داد […]
ادامه نوشته